2007/Oct/17

Postjung.com Radio Popup

2007/Oct/09

 
เวลาไม่เคยรอใครรรรร

 

 

edit @ 10 Oct 2007 00:14:36 by =ชุน=

2007/Oct/04

เหล็กหล่อเป็นเหล็กกล้าชนิดที่สามารถหล่อขึ้นรูปได้

สัญลักษณ์ย่อ :GS
ความหนาแน่น 
7,85 kg/dm3
คาร์บอน 0,15...0,75%
ส่วนมากจะมีคาร์บอน 
0,25%
จุดหลอมเหลว 1300 ° C ... 1400 ° C
ความต้านแรงดึง 370...690 N/mm2
ความยืด 8...25%
การหดตัว 2...8%

วีธีการผลิต


การผลิตด้วยการเทน้ำเหล็กกล้าลงในกระสวนทรายมีเป็นส่วนน้อยที่ทำการเทลงในกระสวนถาวรที่ทำจากแกรไฟต์หรือโลหะ เป็นชิ้นส่วนที่หลังจากการหล่อแล้วจะต้องมีการอบ(ขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน)ที่อุณหภูมิ 800 °C ถึง 900 °C เพื่อขจัดความเครียดที่เกิดจากการหดตัวทำให้โครงสร้างเม็ดเกร็นเปลี่ยนรูป เมื่อทำให้เย็นตัวลงเหลือ700 °Cแล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆจะทำให้เกิดเม็ดเกร็นละเอียดทำให้มีความเค้นดีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดฟองก๊าซ CO ในเนื้อเหล็กนี้จะต้องทำการหล่อแบบเนื้อแน่นชิ้นงานนี้เมื่อได้เชื่อมหรือแปรรูปทางกลแล้วส่วนใหญ่จะนำไปอบคลายความเครียดเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กหล่อจะเห็นว่ามีการหดตัวสูงกว่า หล่อได้ไม่ดีกว่าและโอกาสเกิดโพรงอากาศก็มากกว่าเหล็กหล่อ แต่ทว่าจะมีความเค้นและความเหนียวมากกว่าเหล็กหล่อ เนื่องจากการขึ้นรูปหล่อเหมาะกับงานกระสวนแบบธรรมดาจึงทำให้มีราคาถูกกว่า เช่น ใช้หล่อชิ้นงานแม่เหล็กถาวร เหล็กกล้าหล่อแมงกานีสแข็งเหล็กกล้าหล่อที่มี C ถึง 0,2%สามารถชุบ
ผิวแข็งได้ ส่วนเหล็กกล้าหล่อที่มี
C =0,2 0,6%
สามารถอบชุบได้ ในกรณีที่ต้องการให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนความร้อน กันสนิม หรือมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง(high temperature Strength)ทนการสึกหรอดี ก็สามารถเจือธาตุให้เกิดคุณสมบัติตามที่ต้องการได้

การใช้งานโดยทั่วไป

การใช้งานโดยทั่วไป สำหรับเหล็กกล้าหล่อไม่เจือหรือเจือต่ำ มีใช้งานทั่วไปถึง 7,5%ของเหล็กกล้าหล่อที่ผลิตที่ปริมาณคาร์บอนต่ำซึ่งจะเชื่อมประสานได้ดี ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่รับภาระสูง เรือนเทอร์ไบด์ชิ้นส่วนเล็กๆในงานเครื่องกลเกษตร รถไฟ งานสร้างเรือหรือกรณีที่ค่าความเค้นของชิ้นงานเหล็กหล่อเทาหรือเหล็กหล่ออบเหนียวไม่เพียงพอชิ้นงานแม่เหล็กถาวรหล่อจะมีส่วนผสมดังนี้ 6 ถึง 13% Al 13 ถึง 28% Ni, 0 ถึง34% Co และ 2 ถึง 5% Cu ละมี Ti เป็นบางส่วน โดยใช้ชื่อสั้นๆ เรียกคือ AlNi120, AlNiCo400 ส่วนผสมนี้ไม่สามารถขึ้นรูปขณะร้อนได้จึงต้องหล่อในกระสวนทราย ส่วนงานแปรผิวสำเร็จรูปจะกระทำด้วยการเจียระไน

2007/Oct/04

เหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีคาร์บอนผสมอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 1.7-2 ซึ่งคาร์บอนจะรวมตัวกับแม่เหล็กอยู่ในรูปคาร์ไบด์หรือซีเมนไทต์ (Fe3C) ทำให้เหล็กมีความแข็งเปราะ และแตกหักได้ง่าย เนื้อเหล็กจะมีสีขาว เหล็กหล่อขาวนี้จะมีความแข็งอยู่ระหว่าง 380 550 HB ความแข็งนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามธาตุผสมอื่น ๆ อีกด้วย เช่น โครเมียม หรือโมลิบดินั่ม

2007/Oct/04

เหล็กหล่อ

เหล็กหล่อเป็นเหล็กที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานาน เหล็กหล่อคล้ายกับเหล็กกล้า(Steel)ก็ตรงที่เหล็กหล่อนั้นเป็นเหล็กที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่เช่นเดียวกัน และสามารถศึกษาโครงสร้างจากแผนภาพสมดุล (Equilibrium Diagram) ในรูปก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ปริมาณของคาร์บอนในเหล็กหล่อจะมีมากกว่าในเหล็กกล้า คือมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 2-6.67ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยทั่วไปแล้วจะมีคาร์บอนอยู่ร้อยละ 2.5-4 ถ้าปริมาณคาร์บอนมาก
กว่านี้เหล็กจะสูญเสียคุณสมบัติทางด้านความเหนียว
(Ductility)
คือเปราะและแตกหักได้ง่ายเมื่อถูกแรงกระแทกปกติเหล็กหล่อส่วนมากจะขาดคุณสมบัติทางด้านความเหนียวเมื่อเทียบกับเหล็กกล้า จึงไม่สามารถขึ้นรูปด้วยการรีดหรือการดึงขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงได้การขึ้นรูปเหล็กหล่อที่อุณหภูมิสูงนั้นทำได้ยาก แต่วิธีที่ใช้ในการขึ้นรูปถึงแม้ว่ารูปร่างจะซับซ้อนก็สามารถทำได้ โดยการหลอมเหล็กให้ละลายแล้วเทลงแบบหล่อที่ทำด้วยทรายหรือวัสดุทนความร้อน จึงได้ชื่อตามกรรมวิธีการขึ้นรูปว่า เหล็กหล่อ หลังจากหล่อรูปร่างได้ใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการแล้ว จึงนำมาทำการกลึง ไส ตัด และเจาะแม้ว่าเหล็กหล่อ ส่วนใหญ่จะให้คุณสมบัติความเค้นแรงดึงสูงสุดต่ำและขาดคุณสมบัติทางด้านความเหนียว แต่เหล็กหล่อมีราคาถูกว่าที่มีจุด หลอมตัวต่ำ สามารถขึ้นรูปได้รูปร่างง่ายกว่าเหล็กกล้าและยังสามารถปรับคุณสมบัติต่างๆโดยการเติมธาตุผสมที่เหมาะสมและการอบชุบที่ดีจะทำให้คุณสมบัติของเหล็กหล่อเปลี่ยนแปลงได้อย่างกว้างขวาง จนเหล็กหล่อบางชนิดมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเหล็กกล้าทำให้การพัฒนาอุสาหกรรมเหล็กหล่อเป็นไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งปริมาณการผลิตเหล็กหล่อก็เพิ่ม ปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

การผลิตเหล็กหล่อด้วยเตาคิวโปล่า 

เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติต่างชนิดกันออกไปตามประเภทการใช้งานนั้นผลิตขึ้นจากการหลอมเหล็กดิบจากเตาสูงเพื่อ ผลิตเป็นเหล็กหล่อชนิดต่างๆกันออกไปด้วยเตาคิวโปล่า